Pupu Hoe Hoe

My style, my fashion

Saturday, April 12, 2014

Yesterday and Today

Mai Hùng Phước 
2:56 AM
12/04/1994

Pupu Hoehoe
4:11 AM
13/04/2014
Ho Chi Minh City, VIETNAM


Friday, April 4, 2014

10 Cocktail Dresses makes you fashionable and charming!

This is my collection, suitable for air summer is coming, for the lady love tidy, but still impressive and charming. You can select any of the samples in this collection, to the party for coming summer. I chose the soft colors, simple to get you comfortable, cool and fresh.
Come, enjoy the early summer air filled with sweet and hot!

Elegant Jewel Neckline Long Sleeves Cocktail Dress with Lace Overlay

Friday, March 28, 2014

My First Tattoo: "Blackjack" and "FASHION"

Tôi vừa mới xăm 2 tattoo, nhiều người nhìn vào chắc sẽ nghĩ là tôi đua đòi hay theo phòng trào này nọ, nhưng với riêng tôi, 2 hình xăm này như đánh dấu sự trưởng thành trên con đường đời của tôi. Mà trong giai đoạn này, nó rất quan trọng và ý nghĩa. :)

Tattoo "Fashion" như một lời nhắc nhở mỗi khi tôi nhìn vào nó, đó là sự tự tin vào chính mình, không ngại khác biệt và sáng tạo. Hơn hết là tình yêu thời trang của tôi, đã có nhiều lúc tôi từ bỏ, nhưng giờ tôi sẽ không để đánh mất thêm một lần nào nữa, vì giờ nó sẽ mãi luôn bên cạnh tôi, luôn là một phần trong tôi, luôn trong con người tôi.

Tattoo "Blackjack" tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, không ngừng vươn lên và không sợ được là chính mình. :)